Εάν ήταν την επόμενη Κυριακή εκλογές

Παρακαλώ περιμένετε...
0%
Εάν ήταν την επόμενη Κυριακή εκλογές
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο : 46

Αποτελέσματα
Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα:79
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο:79
Ποσοστό συνόλου:100.00%
Στατιστικά πεδίου για A
Επιλέξτε φύλο.
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό
Γυναίκα (F) 5 6.33%  
Άνδρας (M) 41 51.90%  
Καμία απάντηση 0 0.00%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  

   
Στατιστικά πεδίου για B1
Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 22.92% 25.00%
2 (2) 1 2.08%  
3 (3) 3 6.25% 6.25%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)15100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 31 39.24%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.47 
Τυπική απόκλιση 0.83 

   
Στατιστικά πεδίου για B2
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 22.92% 27.08%
2 (2) 2 4.17%  
3 (3) 2 4.17% 4.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)15100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 31 39.24%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.4 
Τυπική απόκλιση 0.74 

   
Στατιστικά πεδίου για B3
Ακηδεμόνευτη Δημοκρατία (ΑΚ.ΔΗ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 19.15% 25.53%
2 (2) 3 6.38%  
3 (3) 1 2.13% 2.13%
4 (4) 1 2.13%  
5 (5) 0 0.00% 2.13%
Άθροισμα (Απαντήσεις)14100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 32 40.51%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.57 
Τυπική απόκλιση 0.94 

   
Στατιστικά πεδίου για B4
Ανεξάρτητη ανανεωτική αριστερά, ανανεωτική δεξιά, ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, όχι στον πόλεμο κόμμα επιχείρηση χαρίζω οικόπεδα χαρίζω χρέη σώζω ζωές Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 15 30.00% 32.00%
2 (2) 1 2.00%  
3 (3) 1 2.00% 2.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.18 
Τυπική απόκλιση 0.53 

   
Στατιστικά πεδίου για B5
Ανεξάρτητοι Έλληνες (ΑΝ.ΕΛ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 17 32.08% 32.08%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 5.66% 5.66%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)20100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 26 32.91%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.3 
Τυπική απόκλιση 0.73 

   
Στατιστικά πεδίου για B6
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 6 12.00% 18.00%
2 (2) 3 6.00%  
3 (3) 6 12.00% 12.00%
4 (4) 1 2.00%  
5 (5) 1 2.00% 4.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.29 
Τυπική απόκλιση 1.21 

   
Στατιστικά πεδίου για B7
Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα (Α.Π.Ο.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.00% 22.22%
2 (2) 1 2.22%  
3 (3) 2 4.44% 4.44%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.42 
Τυπική απόκλιση 0.79 

   
Στατιστικά πεδίου για B8
Αριστερή Ανασύνθεση (ΑΡ.ΑΝ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 23.40% 25.53%
2 (2) 1 2.13%  
3 (3) 2 4.26% 4.26%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)14100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 32 40.51%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.36 
Τυπική απόκλιση 0.74 

   
Στατιστικά πεδίου για B9
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 21.74% 26.09%
2 (2) 2 4.35%  
3 (3) 1 2.17% 2.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.31 
Τυπική απόκλιση 0.63 

   
Στατιστικά πεδίου για B10
Αριστερή Συσπείρωση (ΑΡΙ.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 21.74% 26.09%
2 (2) 2 4.35%  
3 (3) 1 2.17% 2.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.31 
Τυπική απόκλιση 0.63 

   
Στατιστικά πεδίου για B11
Αυτοδύναμο Κίνημα Επαναστατικής Πολιτικής (Α.Κ.Ε.Π.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.00% 20.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.44% 4.44%
4 (4) 1 2.22%  
5 (5) 0 0.00% 2.22%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.58 
Τυπική απόκλιση 1.08 

   
Στατιστικά πεδίου για B12
Δημιουργία, ξανά!
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 14.00% 24.00%
2 (2) 5 10.00%  
3 (3) 4 8.00% 8.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.00% 2.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2 
Τυπική απόκλιση 1.12 

   
Στατιστικά πεδίου για B13
Δημοκρατικοί
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 6 13.64% 15.91%
2 (2) 1 2.27%  
3 (3) 3 6.82% 6.82%
4 (4) 1 2.27%  
5 (5) 0 0.00% 2.27%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.91 
Τυπική απόκλιση 1.14 

   
Στατιστικά πεδίου για B14
Δημοκρατική Αναγέννηση (ΔΗΜ.ΑΝ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.00% 22.22%
2 (2) 1 2.22%  
3 (3) 1 2.22% 2.22%
4 (4) 1 2.22%  
5 (5) 0 0.00% 2.22%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B15
Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 22.00% 30.00%
2 (2) 4 8.00%  
3 (3) 2 4.00% 4.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.47 
Τυπική απόκλιση 0.72 

   
Στατιστικά πεδίου για B16
Δημοκρατική Ένωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.18% 18.18%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.27% 2.27%
4 (4) 2 4.55%  
5 (5) 0 0.00% 4.55%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.73 
Τυπική απόκλιση 1.27 

   
Στατιστικά πεδίου για B17
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.18% 20.45%
2 (2) 1 2.27%  
3 (3) 1 2.27% 2.27%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.27% 2.27%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.64 
Τυπική απόκλιση 1.29 

   
Στατιστικά πεδίου για B18
Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (Δ.Ε.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.00% 22.22%
2 (2) 1 2.22%  
3 (3) 1 2.22% 2.22%
4 (4) 1 2.22%  
5 (5) 0 0.00% 2.22%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B19
Δράση
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 15.22% 15.22%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 5 10.87% 10.87%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.17% 2.17%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.08 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B20
Δραχμή 5 Αστέρων
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 19.57% 21.74%
2 (2) 1 2.17%  
3 (3) 1 2.17% 2.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 4.35% 4.35%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.85 
Τυπική απόκλιση 1.52 

   
Στατιστικά πεδίου για B21
Δρόμος Ελλήνων
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 15.91% 15.91%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.55% 4.55%
4 (4) 2 4.55%  
5 (5) 0 0.00% 4.55%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.91 
Τυπική απόκλιση 1.3 

   
Στατιστικά πεδίου για B22
Δυναμική Ελλάδα (Δ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.8 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B23
Δυνατή Ελλάδα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.8 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B24
Εθνική Ελπίδα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 6 14.29% 14.29%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 2 4.76%  
5 (5) 0 0.00% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.89 
Τυπική απόκλιση 1.36 

   
Στατιστικά πεδίου για B25
Εθνικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 22.22% 22.22%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.22% 2.22%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.22% 2.22%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 1.24 

   
Στατιστικά πεδίου για B26
Ελεύθεροι Πολίτες
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.8 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B27
Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 21.28% 25.53%
2 (2) 2 4.26%  
3 (3) 2 4.26% 4.26%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)14100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 32 40.51%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.43 
Τυπική απόκλιση 0.76 

   
Στατιστικά πεδίου για B28
Έλληνες Οικολόγοι
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 22.92% 25.00%
2 (2) 1 2.08%  
3 (3) 2 4.17% 4.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.08% 2.08%
Άθροισμα (Απαντήσεις)15100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 31 39.24%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.6 
Τυπική απόκλιση 1.18 

   
Στατιστικά πεδίου για B29
Ελλήνων Ελευθέρων Συνένωση (ΕΛΛΗΝ.Ε.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 18.60%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 0.85 

   
Στατιστικά πεδίου για B30
Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 4 8.00% 10.00%
2 (2) 1 2.00%  
3 (3) 4 8.00% 8.00%
4 (4) 5 10.00%  
5 (5) 3 6.00% 16.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  3.12 
Τυπική απόκλιση 1.45 

   
Στατιστικά πεδίου για B31
Ελληνικό Κίνημα Σωτηρίας της Ελλάδας (ΕΛ.ΚΙ.ΣΩ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 0 0.00% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.7 
Τυπική απόκλιση 1.16 

   
Στατιστικά πεδίου για B32
Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 18.60%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.33% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.7 
Τυπική απόκλιση 1.34 

   
Στατιστικά πεδίου για B33
Ενεργοί Πολίτες
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 15.56% 15.56%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 6.67% 6.67%
4 (4) 1 2.22%  
5 (5) 1 2.22% 4.44%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.08 
Τυπική απόκλιση 1.44 

   
Στατιστικά πεδίου για B34
Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 0 0.00% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.7 
Τυπική απόκλιση 1.16 

   
Στατιστικά πεδίου για B35
Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.8 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B36
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.8 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B37
Ένωση Κεντρώων
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 16.33% 20.41%
2 (2) 2 4.08%  
3 (3) 5 10.20% 10.20%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.04% 2.04%
Άθροισμα (Απαντήσεις)16100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 30 37.97%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2 
Τυπική απόκλιση 1.21 

   
Στατιστικά πεδίου για B38
Ενωτική Κίνηση Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.00% 20.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.22% 2.22%
4 (4) 2 4.44%  
5 (5) 0 0.00% 4.44%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.23 

   
Στατιστικά πεδίου για B39
Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 5 10.00% 12.00%
2 (2) 1 2.00%  
3 (3) 6 12.00% 12.00%
4 (4) 2 4.00%  
5 (5) 3 6.00% 10.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.82 
Τυπική απόκλιση 1.47 

   
Στατιστικά πεδίου για B40
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (Ε.Κ.Κ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 21.74% 21.74%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.17% 2.17%
4 (4) 2 4.35%  
5 (5) 0 0.00% 4.35%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.62 
Τυπική απόκλιση 1.19 

   
Στατιστικά πεδίου για B41
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα (Ε.Κ.Κ.) - εφημερίδα "Σύντροφος"
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 18.60%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.4 
Τυπική απόκλιση 0.84 

   
Στατιστικά πεδίου για B42
Εργατικό Αντιϊπεριαλιστικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 6 14.29% 14.29%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 7.14% 7.14%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B43
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.56 
Τυπική απόκλιση 1.13 

   
Στατιστικά πεδίου για B44
Ευρώπη Οικολογία
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.00% 22.22%
2 (2) 1 2.22%  
3 (3) 1 2.22% 2.22%
4 (4) 1 2.22%  
5 (5) 0 0.00% 2.22%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B45
Η Κοινωνία Πρώτα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.38% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.41 

   
Στατιστικά πεδίου για B46
Θεσμός (κόμμα)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 2 4.76%  
5 (5) 0 0.00% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B47
Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 1 2.33% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.9 
Τυπική απόκλιση 1.52 

   
Στατιστικά πεδίου για B48
Κίνημα Δεν Πληρώνω
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 3 6.67% 6.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 6.67% 6.67%
4 (4) 5 11.11%  
5 (5) 1 2.22% 13.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)12100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 34 43.04%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  3.08 
Τυπική απόκλιση 1.38 

   
Στατιστικά πεδίου για B49
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 18.60%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 0 0.00% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.6 
Τυπική απόκλιση 1.07 

   
Στατιστικά πεδίου για B50
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Κ.Ε.ΑΝ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.56 
Τυπική απόκλιση 1.13 

   
Στατιστικά πεδίου για B51
Κίνημα Εθνολαϊκής Συσπείρωσης (ΚΙ.Ε.ΣΥ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 2 4.76%  
5 (5) 0 0.00% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B52
Κίνημα Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 18.60%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 4.65% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.8 
Τυπική απόκλιση 1.69 

   
Στατιστικά πεδίου για B53
Κίνηση για την Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 21.74% 26.09%
2 (2) 2 4.35%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.17%  
5 (5) 0 0.00% 2.17%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.38 
Τυπική απόκλιση 0.87 

   
Στατιστικά πεδίου για B54
Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (Κ.Ε.Δ.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.45% 25.00%
2 (2) 2 4.55%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.18 
Τυπική απόκλιση 0.4 

   
Στατιστικά πεδίου για B55
Κοινωνία Αξιών
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 17.39% 19.57%
2 (2) 1 2.17%  
3 (3) 1 2.17% 2.17%
4 (4) 1 2.17%  
5 (5) 2 4.35% 6.52%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.08 
Τυπική απόκλιση 1.61 

   
Στατιστικά πεδίου για B56
Κοινωνία - Πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 17.02% 19.15%
2 (2) 1 2.13%  
3 (3) 2 4.26% 4.26%
4 (4) 2 4.26%  
5 (5) 1 2.13% 6.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)14100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 32 40.51%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.07 
Τυπική απόκλιση 1.44 

   
Στατιστικά πεδίου για B57
Κοινωνική Συμφωνία
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 19.05%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.33 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B58
Κοινωνικός Σύνδεσμος
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 19.05%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.22 
Τυπική απόκλιση 0.67 

   
Στατιστικά πεδίου για B59
Κόμμα Ειρήνης Ισότητας Φιλίας (DEB)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 21.43%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.11 
Τυπική απόκλιση 0.33 

   
Στατιστικά πεδίου για B60
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Κ.Ε.Κ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 21.28% 21.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.13% 2.13%
4 (4) 1 2.13%  
5 (5) 2 4.26% 6.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)14100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 32 40.51%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.93 
Τυπική απόκλιση 1.59 

   
Στατιστικά πεδίου για B61
Κόμμα Νέων
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 6 13.95% 16.28%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 4.65% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.1 
Τυπική απόκλιση 1.66 

   
Στατιστικά πεδίου για B62
Κόμμα Φιλελευθέρων
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 6 13.95% 13.95%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 1 2.33% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.1 
Τυπική απόκλιση 1.52 

   
Στατιστικά πεδίου για B63
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 5 9.80% 15.69%
2 (2) 3 5.88%  
3 (3) 5 9.80% 9.80%
4 (4) 3 5.88%  
5 (5) 2 3.92% 9.80%
Άθροισμα (Απαντήσεις)18100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 28 35.44%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.67 
Τυπική απόκλιση 1.37 

   
Στατιστικά πεδίου για B64
Κομμουνιστική Ανανέωση (ΚΟΜ.ΑΝ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.38% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.41 

   
Στατιστικά πεδίου για B65
Κομμουνιστική Οργάνωση Ανασύνταξη (Κ.Ο.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 19.05%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.38% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.56 
Τυπική απόκλιση 1.33 

   
Στατιστικά πεδίου για B66
Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 19.05%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.33 
Τυπική απόκλιση 0.71 

   
Στατιστικά πεδίου για B67
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 13 25.49% 27.45%
2 (2) 1 1.96%  
3 (3) 1 1.96% 1.96%
4 (4) 1 1.96%  
5 (5) 2 3.92% 5.88%
Άθροισμα (Απαντήσεις)18100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 28 35.44%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.78 
Τυπική απόκλιση 1.44 

   
Στατιστικά πεδίου για B68
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό) (Κ.Κ.Ε.-μ.λ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 23.91% 26.09%
2 (2) 1 2.17%  
3 (3) 1 2.17% 2.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.23 
Τυπική απόκλιση 0.6 

   
Στατιστικά πεδίου για B69
Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων (Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.18% 18.18%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.27% 2.27%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 4.55% 4.55%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.91 
Τυπική απόκλιση 1.64 

   
Στατιστικά πεδίου για B70
Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 17.65% 23.53%
2 (2) 3 5.88%  
3 (3) 1 1.96% 1.96%
4 (4) 2 3.92%  
5 (5) 3 5.88% 9.80%
Άθροισμα (Απαντήσεις)18100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 28 35.44%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.28 
Τυπική απόκλιση 1.6 

   
Στατιστικά πεδίου για B71
Λαϊκό Κίνημα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 1 2.38% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.78 
Τυπική απόκλιση 1.56 

   
Στατιστικά πεδίου για B72
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 12 25.53% 29.79%
2 (2) 2 4.26%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)14100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 32 40.51%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.14 
Τυπική απόκλιση 0.36 

   
Στατιστικά πεδίου για B73
Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ.Λ.-Κ.Κ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.45% 20.45%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.55% 4.55%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.36 
Τυπική απόκλιση 0.81 

   
Στατιστικά πεδίου για B74
Μεταρρυθμιστές για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (ΜΕ.ΔΗ.ΑΝΑ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.38% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.41 

   
Στατιστικά πεδίου για B75
Νέα Γραμμή
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 17.07% 17.07%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.44% 2.44%
Άθροισμα (Απαντήσεις)8100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 38 48.10%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 1.41 

   
Στατιστικά πεδίου για B76
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 13 25.00% 26.92%
2 (2) 1 1.92%  
3 (3) 3 5.77% 5.77%
4 (4) 1 1.92%  
5 (5) 1 1.92% 3.85%
Άθροισμα (Απαντήσεις)19100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 27 34.18%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.74 
Τυπική απόκλιση 1.24 

   
Στατιστικά πεδίου για B77
Νέα Ελλάδα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.76% 4.76%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.44 
Τυπική απόκλιση 0.88 

   
Στατιστικά πεδίου για B78
Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕ.Ρ.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 19.05%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.38% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.56 
Τυπική απόκλιση 1.33 

   
Στατιστικά πεδίου για B79
Νέο Αριστερό Ρεύμα (Ν.Α.Ρ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 19.05%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.33 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B80
Νέο Κόμμα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 19.05%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.44 
Τυπική απόκλιση 1.01 

   
Στατιστικά πεδίου για B81
Νέοι Μεταρρυθμιστές
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 2 4.76%  
5 (5) 0 0.00% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.32 

   
Στατιστικά πεδίου για B82
Νέος Αγωνιστής
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 1 2.38% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.78 
Τυπική απόκλιση 1.56 

   
Στατιστικά πεδίου για B83
Ξεκίνημα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 1 2.38% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.78 
Τυπική απόκλιση 1.56 

   
Στατιστικά πεδίου για B84
Οικολόγοι Ελλάδας
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.18% 22.73%
2 (2) 2 4.55%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.27% 2.27%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.55 
Τυπική απόκλιση 1.21 

   
Στατιστικά πεδίου για B85
Οικολόγοι Εναλλακτικοί
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.18% 18.18%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.27% 2.27%
4 (4) 1 2.27%  
5 (5) 1 2.27% 4.55%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.82 
Τυπική απόκλιση 1.47 

   
Στατιστικά πεδίου για B86
Οικολόγοι Πράσινοι
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 16.67% 18.75%
2 (2) 1 2.08%  
3 (3) 2 4.17% 4.17%
4 (4) 1 2.08%  
5 (5) 3 6.25% 8.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)15100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 31 39.24%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.33 
Τυπική απόκλιση 1.68 

   
Στατιστικά πεδίου για B87
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (Ο.Κ.Δ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 18.60%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 1 2.33% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.7 
Τυπική απόκλιση 1.49 

   
Στατιστικά πεδίου για B88
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας - Σπάρτακος (Ο.Κ.Δ.Ε.-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 20.93%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.3 
Τυπική απόκλιση 0.67 

   
Στατιστικά πεδίου για B89
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 18.60%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.4 
Τυπική απόκλιση 0.84 

   
Στατιστικά πεδίου για B90
Ουράνιο Τόξο (κόμμα)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 20.93%
2 (2) 2 4.65%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 0 0.00% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 0.97 

   
Στατιστικά πεδίου για B91
Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 19.05%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.33 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B92
Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών (Π.ΑΡ.Π.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 21.43%
2 (2) 2 4.76%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.22 
Τυπική απόκλιση 0.44 

   
Στατιστικά πεδίου για B93
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 12 24.49% 28.57%
2 (2) 2 4.08%  
3 (3) 1 2.04% 2.04%
4 (4) 1 2.04%  
5 (5) 0 0.00% 2.04%
Άθροισμα (Απαντήσεις)16100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 30 37.97%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.44 
Τυπική απόκλιση 0.89 

   
Στατιστικά πεδίου για B94
Παρέμβαση
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 4.76% 4.76%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.44 
Τυπική απόκλιση 0.88 

   
Στατιστικά πεδίου για B95
Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνισης (ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.93% 20.93%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.33% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.4 
Τυπική απόκλιση 1.26 

   
Στατιστικά πεδίου για B96
Πατριωτική Ένωση - Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 4.76% 4.76%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.89 
Τυπική απόκλιση 1.76 

   
Στατιστικά πεδίου για B97
Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.67% 16.67%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.38% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.67 
Τυπική απόκλιση 1.41 

   
Στατιστικά πεδίου για B98
Πατριωτικό Μέτωπο
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 16.28%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 2 4.65% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2 
Τυπική απόκλιση 1.7 

   
Στατιστικά πεδίου για B99
Πολιτεία 2012
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 20.93%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.3 
Τυπική απόκλιση 0.67 

   
Στατιστικά πεδίου για B100
Πολιτική Αναγέννηση
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 21.43%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.11 
Τυπική απόκλιση 0.33 

   
Στατιστικά πεδίου για B101
Πράσινοι
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 17.39% 17.39%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 6.52% 6.52%
4 (4) 1 2.17%  
5 (5) 1 2.17% 4.35%
Άθροισμα (Απαντήσεις)13100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 33 41.77%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2 
Τυπική απόκλιση 1.41 

   
Στατιστικά πεδίου για B102
Πράττω
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 19.05%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.38% 2.38%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.22 
Τυπική απόκλιση 0.67 

   
Στατιστικά πεδίου για B103
Πρωτοβουλία Β΄
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 18.60%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 0 0.00% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.6 
Τυπική απόκλιση 1.07 

   
Στατιστικά πεδίου για B104
Πρωτοβουλία των 58
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.93% 20.93%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.33%  
5 (5) 0 0.00% 2.33%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.3 
Τυπική απόκλιση 0.95 

   
Στατιστικά πεδίου για B105
Πυρίκαυστος Ελλάδα
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 17.07% 17.07%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.44% 2.44%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)8100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 38 48.10%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.25 
Τυπική απόκλιση 0.71 

   
Στατιστικά πεδίου για B106
Ριζοσπαστικός Εθνικός Συναγερμός (ΡΙΖ.Ε.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 9 20.93% 20.93%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.33% 2.33%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.2 
Τυπική απόκλιση 0.63 

   
Στατιστικά πεδίου για B107
Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 21.43%
2 (2) 1 2.38%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.11 
Τυπική απόκλιση 0.33 

   
Στατιστικά πεδίου για B108
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (Σ.Ε.Κ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 19.05% 19.05%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 2.38%  
5 (5) 0 0.00% 2.38%
Άθροισμα (Απαντήσεις)9100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 37 46.84%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.33 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B109
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 13 26.53% 28.57%
2 (2) 1 2.04%  
3 (3) 1 2.04% 2.04%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.04% 2.04%
Άθροισμα (Απαντήσεις)16100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 30 37.97%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.44 
Τυπική απόκλιση 1.09 

   
Στατιστικά πεδίου για B110
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 8 18.60% 18.60%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.6 
Τυπική απόκλιση 1.26 

   
Στατιστικά πεδίου για B111
Σχέδιο Β
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 18.60%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 2 4.65%  
5 (5) 0 0.00% 4.65%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.7 
Τυπική απόκλιση 1.25 

   
Στατιστικά πεδίου για B112
Το Ποτάμι
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 12 24.00% 26.00%
2 (2) 1 2.00%  
3 (3) 3 6.00% 6.00%
4 (4) 1 2.00%  
5 (5) 0 0.00% 2.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)17100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 29 36.71%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.59 
Τυπική απόκλιση 1 

   
Στατιστικά πεδίου για B113
Τελεία (πολιτικό κόμμα)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 22.92% 25.00%
2 (2) 1 2.08%  
3 (3) 2 4.17% 4.17%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 2.08% 2.08%
Άθροισμα (Απαντήσεις)15100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 31 39.24%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.6 
Τυπική απόκλιση 1.18 

   
Στατιστικά πεδίου για B114
Φιλελεύθερη Συμμαχία (Φ.Σ.)
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 7 16.28% 18.60%
2 (2) 1 2.33%  
3 (3) 2 4.65% 4.65%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)10100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 36 45.57%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.5 
Τυπική απόκλιση 0.85 

   
Στατιστικά πεδίου για B115
Χριστιανική Δημοκρατία
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 22.73% 22.73%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 2.27% 2.27%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.18 
Τυπική απόκλιση 0.6 

   
Στατιστικά πεδίου για B116
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ανατροπής
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 10 22.73% 25.00%
2 (2) 1 2.27%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00% 0.00%
Άθροισμα (Απαντήσεις)11100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 35 44.30%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  1.09 
Τυπική απόκλιση 0.3 

   
Στατιστικά πεδίου για B117
Χρυσή Αυγή
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό Άθροισμα
1 (1) 11 21.57% 25.49%
2 (2) 2 3.92%  
3 (3) 0 0.00% 0.00%
4 (4) 1 1.96%  
5 (5) 4 7.84% 9.80%
Άθροισμα (Απαντήσεις)18100.00%100.00%
Αριθμός περιπτώσεων46100.00% 
Καμία απάντηση 28 35.44%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 33 41.77%  
Αριθμητικός μέσος  2.17 
Τυπική απόκλιση 1.72