Εάν ήταν την επόμενη Κυριακή εκλογές

Εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές ποιό κόμμα θα ψηφίζατε; Στην συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε όλα τα Ελληνικά Υφιστάμενα Κόμματα. (Συνολικά κατά αλφαβητική σειρά 117) Βαθμολογήστε κατά την συνείδηση σας ένα ένα τα κόμματα. Από το νούμερο 1 που σημαίνει δεν θα το ψήφιζα σε καμια περίπτωση, έως το 5 που σημαίνει θα το ψήφιζα οπωσδήποτε. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Συνεχίστε απλά στην επόμενη και ούτω καθεξής. ++Δεν χρησιμοποιούνται cookies για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρηστες να ξανά συμμετάσχουν στην διαδικασία στατιστικής καταμέτρησης εάν και οποτε επιθυμούν για τον λόγο ότι οι προσωπικές πολιτικές απόψεις μεταβάλλονται ανά ώρα και στιγμή. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε όλη μας μια πλήρης εικόνα για τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και την πορεία τους.++

Υπάρχουν 118 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνεται στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιήσατε έναν κλειδάριθμο ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί ο κλειδάριθμος αυτός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτό το ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κλειδάριθμων ταυτοποίησης και απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο.